Tagalog
Umaasa ako na gusto mo sa pag-awit kanta sa karaoke format.
Maaari mong i-download ang kanta, kung gusto mo!
Download: 136-154.
MP3+G files
DVD files
MP4 files
Awit 36